Projecten

Docent muziek

Al jaren heb ik er veel plezier in om zowel kinderen als volwassenen op een persoonlijke en toegankelijke manier zelf muziek te laten maken.


Ik maak makkelijk contact en kijk open en onbevooroordeeld naar anderen. Ik stel plezier in het maken van muziek voorop en vind het erg belangrijk mensen daarbij vertrouwen in hun eigen kunnen mee te geven. Het liefst steek ik zoveel mogelijk mensen aan met mijn enthousiasme om muziek te maken!

Tijdens mijn lessen wil ik grote en kleine deelnemers de spelregels van muziek eigen laten maken door zingen, bewegen, luisteren naar muziek en spelen op instrumenten. Tegelijkertijd wil ik creativiteit stimuleren door het bedenken van kleine variaties door deelnemers op bestaande muziek uit te bouwen naar het maken van eigen stukjes muziek.

Op dit moment ben ik als docent muziek in het voorschools- en basisonderwijs verbonden aan het ICO, Vrijdag en Scala Meppel/Hoogeveen.

Muziekspecialist in het speciaal (basis)onderwijs

Het speciaal (basis)onderwijs neemt binnen mijn praktijk een bijzondere plek in; één waar ik met veel plezier muzieklessen verzorg. Gedurende twee jaar heb ik samen met groepsleerkrachten uit verschillende clusters van het speciaal (basis)onderwijs een opleiding gevolgd tot muziekspecialist.


Door intensieve samenwerking hebben we veel van elkaar geleerd en ervaring opgedaan om voor zoveel mogelijk leerlingen passende muzieklessen te maken. Ik ben steeds weer onder de indruk van het enthousiasme en de creativiteit van deze leerlingen! De specialisatie werd verzorgd door Stichting Tamino in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium.

Muzikant en trainer bij Embrace Nederland

Als klarinettist en trainer ben ik verbonden aan EMBRACE Nederland. Zij ontwikkelen innovatieve muziekprogramma's met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven: naast "Muziek en Dementie", worden interactieve concerten gegeven en muzikale momenten in de palliatieve zorg.


Muziek en Dementie
Om het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren werd het programma "Muziek en Dementie" ontwikkeld. Waar taal mensen met dementie niet meer bereikt, kan muziek dat vaak nog wel! Tijdens een serie van 8 workshops gaan we op zoek naar de persoon die schuilgaat achter de dementie. Om een duidelijke structuur aan de workshops te geven, wordt aan het begin en einde van elke sessie een speciaal geschreven melodie gespeeld. Na 2 of 3 weken beginnen deelnemers de melodie te herkennen en soms zelfs mee te zingen of erop te bewegen. Tijdens de workshop maken we voor en met de bewoners muziek die zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen voorkeuren. Het mooiste is om een reactie bij de deelnemers los te krijgen: waar de één zelf een instrument bespeelt, zal de ander misschien alleen het ritme met zijn vinger meetikken. Naast het contact tussen een dementerende en zijn familie en verzorgenden, kunnen door de muziek nog veel meer positieve effecten worden bereikt: bijvoorbeeld verbeteringen in de gemoedstoestand en het eet- en slaappatroon.
Met speciaal ontwikkelde trainingen geven wij (zorg)medewerkers en mantelzorgers handvaten om muziek te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Interactieve Concerten
Voor mensen met lichte tot ernstig meervoudige beperkingen (EMB) verzorgt Embrace Nederland Interactieve Concerten in woongroepen en centra voor dagbesteding. Klassieke muziek in combinatie met geïmproviseerde muziek vormen de basis van het Interactieve Concert. Doel is om het welzijn van de mensen te bevorderen, contact tussen mensen met een beperking en hun begeleiders/zorgmedewerkers makkelijker te maken en de woon- en werksfeer positief te beïnvloeden.

Palliatieve Zorg
Ook verzorgt EMBRACE Nederland muzikale momenten voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het blijkt dat een 'andere' activiteit een positieve invloed heeft op patiënten én hun familie. Door het muzikale moment gaat het even niet over het ziekteverloop en het naderende einde. Met onze muzikale momenten willen we mensen laten genieten van muziek, en hen troost, rust en blijdschap bieden. De muzikale momenten bestaan uit repertoire en/of uit geïmproviseerde muziek. Patiënten mogen, als ze dat willen, zelf meedenken over het repertoire.